Blogeris

Blog Nr.96

2020-02-07

Paskutinė vizito Belgijoje diena..

Rytą mokytojai diskutuoja apie naujų mokymo technologijų taikymo galimybes, o mokiniai dirba grupėse. Po to pristatom grupių darbo rezultatus, išsidalinam sertifikatus ir prasideda linksmai liūdna atsisveikinimo dalis su apsikabinimais, šokiais ir šiek tiek ašarų.

Kelionė namo šįkart nelabai sunki: autobusiuku keliaujam į oro uostą, sulaukiam savo lėktuvo. Nepraėjus nė trims valandoms po lėktuvo sparnu – jau Ryga. Šiek tiek po vidurnakčio pasiekiame namus:)

The last day of our visit in Belgium…
In the morning, teachers discuss the application of new teaching technologies and students work in groups.
At the end, group work results are presented, certificates are shared, and part of the farewell begins with hugs, dances and a few tears.
Getting home this time is not too difficult: we take the bus to the airport and get our plane. Three hours later, Riga is already under the wing of the plane. A little after midnight we reach home.:)

Blog Nr. 95

2020-02-06

Šiandien – priėmimas Merijoje, paskaita apie “kodavimą“ ir darbas grupėse.

Today we visit City Hall where the Deputy Mayor meets us. After that we have a lecture on “coding” and working in groups.

Blog Nr. 93

2020-02-05

Autobusu keliaujame į Ipro miestą. Visą dieną skiriame Pirmajam Pasauliniam karui: lankome muziejus, kareivių kapines, mūšių vietas. Vakare pagerbiame žuvusiųjų atminimą.

We travel by bus to Ypres town. We devote ourselves all day to World War I: visiting museums, soldiers cemeteries, battle sites. In the evening, we honor the memory of the dead.

Blog Nr. 90

2020-02-03

Susipažįstame su partnerių mokykla, kurioje daug kas stebina. Po to diskutuojame apie žaidybinius elementus mokykloje, šiuolaikines interneto panaudojimo galimybes, praktiškai išbandome šeimininkų naudojamus mokymosi metodus.

We go to a partner school where a lot of things are surprising. After that, we discuss the modern possibilities of using the internet, practically test some of the learning methods used by partners.